Trang chủ

Chào mừng bạn tới  Khoa Dinh Dưỡng Tiết Chế – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Giới Thiệu

Trưởng khoa 01

Phó khoa 01

Điều dưỡng trưởng 01

Nhân viên 01

Chức năng và Nhiệm vụ

Chức năng: Tổ chức thực hiện đảm bảo phục vụ ăn uống cho người bệnh nhằm nuôi dưỡng người bệnh và áp dụng phương pháp điều trị về dinh dưỡng.

Nhiệm vụ:Tổ chức thực hiện chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh trong bệnh viện theo các quy định hiện hành và hỗ trợ dinh dưỡng (đường ruột, đường tĩnh mạch) cho người bệnh tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

Xem thêm

Lãnh đạo hiện tại

Ths PHAN THỊ NGUYỆT MINH

Trưởng khoa