Xây dựng thực đơn

  • Khẩu phần ăn cho người bệnh: Cung cấp theo chỉ định của BS lâm sàng
  • Khẩu phần ăn cho các đối tượng khác : Thực đơn xây dựng cho chế độ ăn người bình thường